Před III. celostátním sjezdem SPACH

Jednáni se zdravotními pojišťovnami jsme dle slibu daném na posledním sjezdu zahájili hned 22. 5. - za VZP byli přítomni náměstci ředitelky MUDr. Pokorný a MUDr. Pečenka. Dohodli jsme se, že lze jednat o navýšení minutové režie až na 4 Kč a to zejména u vyšetřovacích kódů - 51022, 51023 a 0951 I - zároveň jsme ale víceméně přistoupili na požadavek VZP, aby toto navýšení režie bylo možné jen v těch chirurgických ambulancích, které mají zákrokový sálek a sádrovnu. 

Další jednání proběhlo s náměstkem Pečenkou koncem června a to již v novém sídle VZP, v Orlické ulici. Jednání o navýšení režie u vyšetřovacích kódů proběhlo bez větších problémů, navíc jsme začali projednávat i "Definovaný soubor výkonů", tedy onen námi deklarovaný soubor "508". 

O to větši překvapení jsme zažili, když nám dopisem ze dne 10. 7. MUDr. Pečenka oznámil, že - cituji: "V současném systému úhrady zdravotní péče není možné upravovat minutovou režii individuálně jedné odbornosti, protože by se jednalo o nesystémové řešení. Možným východiskem je ale úhrada zdravotní péče chirurgickým ambulantním zařízením, která jsou vybavena sálkem a sádrovnou, variantou bez omezení maximální úhradou. V tomto duchu bude připraven metodický pokyn VZP ČR pro úhradu poskytnuté zdravotní péče chirurgickým ambulancím splňujícím výše uvedené podmínky, ve 2. pololetí 2001." - konec citátu. Dosáhli jsme tedy něčeho jiného, než o co jsme při jednáních s VZP usilovali. Přesto chci zdůraznit, že i tento malý krok je výsledkem jednáni a tím i úspěchem SPACHu. Byl bych rád, aby se to dozvěděli i kolegové, kteří nejsou našimi členy. 

Věřte nám, že jsme se opakovaně snažili opět jednat s nejvyššími představiteli VZP, ale marně. Vybudováním sídla v Orlické si VZP jistě zkvalitnila svá pracoviště, ale prakticky se nelze do tohoto "orlího hnízda" na rozdíl od skutečného zámku Schwarzenbergů dostat. Další jednání již vedeni této pojišťovny prostě nepřipustilo. 

Začátkem září jsme dopisem oslovili ředitele dalších největších pojišťoven - tedy čísly 201, 207, 211 a 222. Do dnešního dne odpověděl ředitel vojenské pojišťovny a bankovní. Zatímco vojenská pojišťovna konstatovala, že současný stav je prakticky nezvratitelný a jako nejbližší možný termín schůzky označil konec prvního pololetí 2002, ředitel bankovní pojišťovny pověřil dalším jednáním zdravotní ředitelku MUDr. Plškovou. K jednání došlo 24. 10. - v této části sjezdu jenom stručně výsledek - navýšeni režie považuje OZP za nesystémové, jsou však ochotni jednat, srovnat data o nákladech na provoz našich privátních praxi a na jejich základě potom zvážit možnosti dalšího financování. 

Na 13. 11. je dojednána schůzka se členy zdravotního výboru Parlamentu, má být přítomna i členka dozorčí rady VZP. Jistě dojde i k návrhu na finanční spoluúčast pacientů, což v nynějších zákonech tzv. paragraf poslankyně Fischerové prakticky znemožňuje. Úvahy o tom, že to není politicky možné mi připadají už značně alibistické. Tak jako nepadla vláda, která zdražila pivo (potažmo elektřinu, plyn a ostatně prakticky všechno), tak jistě naši spoluobčané pochopi, že musí doplácet i na zdravotnictví. 

Je tedy na nás, abychom dnes rozhodli jak dál. , jistě bude potřeba urychleně upravit kódy, užívané v našich praxích a dát je k projednání na dohodovací řízení - s tím Vás blíže seznámí MUDr. Dvořák. Osobně si myslím, že by nebylo na škodu jednat i se sdružením Skalpel o jejich návrhu přímých plateb. Další separátní jednání se zdrav. pojišťovnami považuji za nutná, ale v naší současné situaci asi sotva něco akutně vyřeší. Bylo by také asi možné využit současné předvolební situace a zkusit ovlivnit programy stran. 

Je prostě na nás, jakým směrem se dáme. Nejhorší by bylo stát a čekat jak skončíme.

MUDr. J. Kolář