11. SJEZD SPACH

Humpolec, 19.listopadu 2005

   V sobotu dne 19.listopadu 2005 se tradičně v Humpolci konal již 11. sjezd Sdružení privátních ambulantních chirurgů s programem tentokrát převážně pracovním. Přes nepříliš příznivé počasí byla účast velmi dobrá. Po zahájení vystoupil pozvaný host kolega MUDr. Milan Kubek, který přítomné ve fundovaném projevu seznámil s událostmi z posledního sjezdu ČLK a se situací ve vedení ČLK. V bohaté diskuzi zodpověděl řadu otázek týkajících se současné situace v našem zdravotnictví. Pracovní náplní dalšího jednání byla rekonstrukce registračních listů převazových kódů, jejichž dosavadní nejasně koncipovaná verze byla příčinou mnoha potíží při plošných kontrolách zdravotních pojišťoven. Ukázalo se, že jedině poskytovatelé jsou schopni konstruovat list tak, aby pravdivě odrážel vynaložené prostředky a práci. Stejnou pozornost sjezd věnoval revizi a opravě kódů sádrových fixací, které ortopedi a chirurgové společně předkládají dohodovacímu řízení. Celá jedna část jednání byla věnována zadání výboru České chirurgické společnosti a to vypracováni standardů ambulantních výkonů. Auditorium hlasovalo o vypracování 10 standardů pro začátek, další budou stanoveny po oponentním řízení. Přítomní nabídli svou pomoc s tímto objemným úkolem. K pravidelné informaci patřila i zpráva místopředsedy MUDr. Somberga o výsledcích dohodovacího jednání financování péče pro 1. polovinu r. 2006, kdy došlo k nedohodě se ZP. V závěru jednání se opět diskutovalo o malé ochotě kolegů podílet se na koncepci ambulantní chirurgie a jejich lhostejnosti k tomu, že existenčně důležitá rozhodnutí ponechávají na jiných. Účastníci sjezdu se dohodli o zlepšení komunikace přes webové stránky. Termín květnového sjezdu bude upřesněn podle rozpisu akcí ČCHS.

Zapsal: MUDr. Ladislav Knajfl, MUDr. Jiří Somberg