10. sjezd SPACH

 

   V sobotu 7. května se ve Spolkovém domě v Humpolci konal již 10. celostátní sjezd Sdružení privátních ambulantních chirurgů České republiky, který měl tentokrát poněkud rušnější atmosféru než obvykle. Po oficiálním zahájení sjezdu vystoupil první host - primář MUDr. Drápela, který byl pozván jako zástupce za výbor České chirurgické společnosti. Informoval přítomné o činnosti nového výboru ČCHS, o otázkách vzdělávání lékařů a hlavně chirurgů. Nejzajímavější částí jeho vystoupení bylo informace o akcích pořádaných ČCHS, kde po kritice , že téměř všechny akce se konají jen ve všední dny, kdy naprostá většina z nás nemůže opustit naše ordinace přislíbil změnu s tím, že na bude možnost, aby se některé akce konaly i během víkendu a tím nám bylo umožněno se zúčastnit nejen pasivně, ale i aktivně. Dále přislíbil i určité změny v koncepci Rozhledů tak, aby se staly zajímavějšími i pro nás ambulantní chirurgy. Zároveň by ale přivítal, kdybychom využili možnosti publikovat v Rozhledech i výsledky naší práce a zajímavosti z našich praxí. Jelikož ale úprava článků pro tisk je poměrně složitá a musí být přesná, je možnost poslat naše příspěvky přímo jemu a on by již zařídil potřebné úpravy, aby mohly být publikovány.

   Po vystoupení prim MUDr. Drápely dorazil hlavní host našeho sjezdu, a sice president České lékařské komory MUDr. David Rath. Ve svém vystoupení a následné diskusi informoval o činnosti ČLK, hlavně o výsledcích jednání s ministerstvem zdravotnictví a s představiteli zdravotních pojišťoven a o problémech týkajících se dohodovacích řízení a o vztahu ČLK vůči ostatním Sdružením, Koalici a dalším. V diskusi opověděl i na otázky týkajících se problémů se zpožďujícími se platbami zdravotních pojišťoven, hlavně VZP, a opětovně nabídl možnost obrátit se na ČLK a právní oddělení s případnými problémy, kdy v odůvodněným případech je možné bezplatné právní zastupování právníky ČLK i v případě soudních sporů.

   Po přestávce na oběd pokračoval sjezd dalším programe, kde především předseda MUDr. Knajfl informoval kolegy o činnosti výboru SPACHu, MUDr. Winkler o postupu prací na novém sazebníku a problémech s tím spojeným a MUDr. Somberg o výsledcích dohodovacích jednání s pojišťovnami. Poměrně obšírně byl diskutován problém sdílených kódů různými odbornostmi, přítomní členové se shodli na tom, že možnost sdílení kódů mezi jednotlivými odbornostmi by měla být co největší a měla bý být limitována jen především jen vybavením ordinace a zkušeností lékaře.

Sepsal: MUDr. Jiří Somberg