7. sjezd SPACH

6. prosince 2003
Humpolec - Spolkový dům

 

Hlavní body programu Sjezdu:

  • předložení přepracovaného Seznamu výkonů chirurgických oborů se zvláštním zřetelem na sdílené kódy (stěžejní materiál pro budoucí odměňování ambulantních chirurgů), diskuze
  • standardy léčebných postupů užívaných v chirurgické ambulantní praxi (předání seznamů chirurgům k používání ve svých praxích), diskuze
  • řešení otázek  problematiky jednodenní chirurgie
  • informace o programu věnovaném ambulantní a jednodenní chirurgii na 4.chirurgickém kongresu konaném v září 2004
  • příprava na volby do Výboru České chirurgické společnosti JEP

Sjezdu se zúčastní též někteří delegáti sjezdu České lékařské komory (ČLK) s informacemi o nejdůležitějších bodech jednání.

Výbor Sdružení privátních ambulantních chirurgů zve k účasti na Sjezdu všechny ambulantní chirurgy i nečleny SPACH, kterým není lhostejná budoucnost ambulantní chirurgie.

 

                                                                                               Výbor SPACH