Když v médiích poslouchám jak LOK a Lékařská komora bojují za zvyšování mez lékařů a zdravotnického personálu vždy o několik procent, tak si vzpomenu jak cca v roce 1999 my, vedení SPACHu (prim L. Knajfl, prim. L. Winkler, MUDr. Fr. Řezník, MUDr. Jan Votoček a moje maličkost) jsme zpracovávali kalkulační listy pro každou diagnózu v ambulantní chirurgii, upozorňoval jsem je, že máme striktně navrhovat hodinové ohodnocení práce atestovaného lékaře, neatestovaného lékaře, zdravotní sestry. Kolegové to odmítli s tím, že pojišťovny chtějí nějaký index, který bude zahrnovat jak práci lékařů a zdravotnického personálu, režii a náklady na materiály. Což vedlo k tomu, že se delší dobu nevědělo o tom, jaké je hodinové ohodnocení lékařů a zdravotnického personálu. Ptám se vedení Lékařské komory a vedení LOK proč se bojuje o procentní zvyšování mezd a nezavede se striktně, po vzoru advokátní komory, tarifní tabulka i u lékařů a zdravotnického personálu. Vždyť právníci mají tarifní tabulku za svou hodinovou práci a svým klientům nemohou účtovat nižší ceny než jaké ona tabulka stanovuje. Proč nebojovat za to, aby atestovaný lékař chirurgického oboru měl hrubé ohodnocení práce 1000 Kč za hodinu, ne chirurgického oboru 800 Kč za hodinu neatestovaný lékař 600 Kč za hodinu a zdravotní sestra 500 Kč za hodinu. Při sestavování kalkulačního listu na každou diagnózu by se vycházelo z těchto mzdových hodnot a pojišťovny by se snažily, aby ceny léků, zdravotnického materiálu, pomůcek apod. byly co nejnižší. A nepožadovaly na pacientech vyšší spoluúčast při jeho léčení a zdůvodňovaly to vyššími náklady na mzdy lékařů a zdravotnického personálu. Peněz ve zdravotnictví je dost, ale hospodaření je nekontrolovatelné. Proto by měl vytvořit nezávislý Ústav revizních lékařů, kde funkce každého revizního lékaře by byla volena na sjezdech odborných společností, s tím že zvolený lékař by ve funkci mohl být až pět let, nanejvýš však třikrát během svého odborného života. Dodržovalo by se, že tento zvolený lékař by musel mít minimálně 15 let praxe v oboru. Tito lékaři by kontrolovali jak zdravotnická zařízení (lékaře, s.r.o., zdravotnická zařízení OSVČ, právnické osoby, pojišťovny) a pacienty, aby zjistili, kde jsou nedostatky v čerpání zdravotnických prostředků. Vždyť do roku 1989 byly okresní, krajští odborníci a krátkodobě posudkoví lékaři, kteří přísně kontrolovali léčebnou a preventivní péči. Bude-li správná kontrola využití finančních prostředků ve zdravotnictví tak věřím, že vynaložené prostředky k léčbě pacientů jsou dostatečné již dnes. Chápu, že lidstvo má tři hendikepy: náboženský, nacionální a nenasytnost. Věřím, že ten třetí uvedený hendikep není vlastní zdravotnickému personálu a LOK a Lékařská komora nebudou stále bojovat o procentuální zvyšování mezd. Jedná se vlastně jen o zkopírování toho, co učinila advokátní komora.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.