Dne 10.12.2016 budou spušteny nové webové stránky. Webová adresa spach.cz zůstává zachována. Zároveň bude zahájen přechod k jinému poskytovateli webové domény i webhostingu za účelem snížení nákladů.